http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 148 คน
สถิติเดือนนี้ 4719 คน
สถิติปีนี้ 34600 คน
สถิติทั้งหมด 527774 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ร่วมงาน"ล้นเกล้าชาวไทยฯ ณ ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องใคร้ <15 ธ.ค. 59>

ศูนย์ศึกษษการพัฒนาห้วยฮ่องใคร้อันเนื่องมาจากประราชดำริ ณ สวนหกศูนย์ ได้จัดงาน "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์" ระหว่างวันทีี 11-17 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเผยแพร่แนวพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยั
เป็นการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ฯเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบ และในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา  ภาวะเดช นายกเทศมนตี ได้นำคณะผู้สูงอายุ และ ผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันประกอบอาหาร ลาบไก่ และการประกอบอาหารจากผักสวนครัว เข้าร่วมพิธีเปิดงาน"ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์" พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติด อ.ดอยสะเก็ด <10 ธ.ค. 59>

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติดของอำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยกับทีมผสมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมการแสดงรำวงย้อนยุคของสตรีแม่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 1 คณะ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และการต้านภัยยาเสพติด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมออกกำลังกาย 7.12.59 <08 ธ.ค. 59>

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดกิจกรรมออกำลังกายร่วมกับอภเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย และ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมออกกำลังกาย สนองนโยบายตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เพื่อให้ทึกคนมีสุขภาพเข็งแรง ช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น จึงร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย ตั้งแต่แวลา 15.30 - 16.30 น.ณ โรงยิมส์เทศบาล ตำบลดอยสะเก็ด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(แปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน) <08 ธ.ค. 59>

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559  เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการแปรรูป สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อทำลูกประคบและการผสมเครื่องดื่มจากสมุนไพร การแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน รวมถึงการทำเกี้ยวทอดใส้กล้วยและช็อกโกแลต และกิจกรรมเข้าจังหวะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือน ธันวาคม 2559 <06 ธ.ค. 59>

เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญ ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มีการประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้หารือชี้แจงเดี่ยวกับการดำเนินการ ที่จังหวัดเชีบงใหม่และอำเภอดอยสะเก็ด ได้แจ้งเพื่อนเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราฃสมภพ <05 ธ.ค. 59>

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช และคณะผู้บริหาร ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน <04 ธ.ค. 59>

เมือวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการประชุม เพื่อซักซ้อมจัดวางแผนทางการดำเนินงานของกำลัง อปพร. เทศบาลตำบลป่าป้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 <02 ธ.ค. 59>

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 8 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) <01 ธ.ค. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร( 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง 30-11-2559 <30 พ.ย. 59>

เวลา 09.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุาสภา พ.ศ.2547

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com