ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


informationคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 5.42 MB. 6
2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 351 KB. 7
3 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 325 KB. 7
4 คู่มือประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 830 KB. 33
5 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 378 KB. 36
6 คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน 4.68 MB. 55
7 คุ่มือการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) 4.14 MB. 86
8 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 417 KB. 85
9 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง 181 KB. 89
10 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 312 KB. 81
11 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ 212 KB. 83
12 คู่มือการปฏิบัติงานงานแผน 239 KB. 81
13 คู่มือการปฏิบัติงานนิติการ 426 KB. 87
14 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) 1.40 MB. 81


แชร์หน้านี้: