http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 100 คน
สถิติเดือนนี้ 4050 คน
สถิติปีนี้ 47688 คน
สถิติทั้งหมด 540862 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[03 ก.ย. 2562]
 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับ 1
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแ... [26 ส.ค. 2562]
 
ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2562
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อแสดงออกความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 67 พรรษา โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้มีส่วน... [23 ก.ค. 2562]
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุขสันต์ เสี้ยวภูเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเค... [16 ก.ย. 2562]
 
คก.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 12 ก.ย.62
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกายมีสุข... [12 ก.ย. 2562]
 
กิจกรรม เยี่ยมบ้านประชาชน ปี 2562
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตำบลป่าป้องเพื่อ เยี่ยมบ้าน นางสมพร พูลทาจักร ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านป่าป้องใต้ร้อง พร้อมมอบ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้แก่่ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และมุ้งกันยุง... [09 ก.ย. 2562]
 
 
 
 
 
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงผิวถนนฯ over lay หมู่ที่ ๒ ซอย ๕ [05 ก.ค. 2562] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562 [31 พ.ค. 2562] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน เมษายน 2562 [30 เม.ย. 2562] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน มีนาคม 2562 [29 มี.ค. 2562] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง [15 มี.ค. 2562] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
เทศบาลตำบลป่าป้อง มีความประสงค์จะ จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทางด้วย Paraasphal Concrete หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [06 มี.ค. 2562] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ถ้าเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน มาผ่อยคลายด้ว.. สมชาย พังถ.. 24 ก.ค. 62 45/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 106/0
North Korea Has 500MD Helicopter...Confu.. karjon 07 ม.ค. 62 178/0
หางานราชการ ที่คนไทยที่นิยมทำมากที่สุด แ.. หางานราชกา.. 01 ธ.ค. 61 205/0
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet) เนื่องในโอกาสก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ ASEAN และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของการสนับสนุนก...


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com