http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 134 คน
สถิติเดือนนี้ 2360 คน
สถิติปีนี้ 55200 คน
สถิติทั้งหมด 491298 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบประเมิน(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องขอความอนุเคราะห์ประชาขนทั่วไป คู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ หรือผู้ชำระภาษี ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 [13 พ.ย. 2561]
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
          ตามที่  เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที... [09 พ.ย. 2561]
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
          เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง          &n... [30 ต.ค. 2561]
 
 
 
 
รับมอบรถดับเพลิง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (7 ธ.ค.61)
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้เข้ารับมอบรถดับเพลิง ยี่ห้อมิตซูมิชิ เลขทะเบียน ผจ 7033 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้งานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง [07 ธ.ค. 2561]
 
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 ธันวาคม2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ที่ปฏิวัติตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู... [07 ธ.ค. 2561]
 
ประชุมการบริหารประปาหมู่บ้าน 6 ธันวาคม 2561
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้กิจการประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมอบให้คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดรูปแบบการทำบัญชีของกิจการประปาหมู่บ้านแก่คณะกรรมการ โดยให้อ... [06 ธ.ค. 2561]
 
 
 
 
 
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน [20 พ.ย. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [14 พ.ย. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 [13 พ.ย. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [09 พ.ย. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 [09 พ.ย. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [09 พ.ย. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
หางานราชการ ที่คนไทยที่นิยมทำมากที่สุด แ.. หางานราชกา.. 01 ธ.ค. 61 14/0
วิเคราะห์ผลบอล pakorn boo.. 02 พ.ย. 61 50/1
หวยออนไลน์ satu88 dddd 31 ต.ค. 61 37/1
ขอเชิญร่วมงานซีเคียวเทค ฟอรั่ม เชียงใหม่.. สมาคมระบบก.. 04 ส.ค. 61 85/1
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ อร่อนครับ Peerawat 18 มี.ค. 61 154/1
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet) เนื่องในโอกาสก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ ASEAN และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของการสนับสนุนก...


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com