http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 104 คน
สถิติเดือนนี้ 7791 คน
สถิติปีนี้ 7791 คน
สถิติทั้งหมด 582013 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จะดำเนินการส่งน้ำให้แก่พื้นที่ ในรอบเวรที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 รายละเอียดตามแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 โดยเน้นย้ำว่าปริมาณน้ำที่ส่งให้นั้น ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปเพาะปลูกข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง [13 ม.ค. 2563]
 
เทศบาลตำบลป่าป้อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562
ตามที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) และได้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) เพื่อขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561- 2563) ที่มีอยู่เดิมให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ... [13 ม.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องจัดงานวันเด็กแห่งชาตื ปี 2563
ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าป้องและพื้นที่ใกล้เคียงเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรร... [06 ม.ค. 2563]
 
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง
วันที่ 13 มกราคม 2563 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.... [13 ม.ค. 2563]
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมความพร้อมให้ตนเองท... [13 ม.ค. 2563]
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 กิจกรรมสานสัมพันธ์และสิทธิผู้สูงอายุกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ให้กับสถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง ซึ่งบรรย... [13 ม.ค. 2563]
 
 
 
 
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน ธันวาตม 2562 [15 ม.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [07 ม.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [02 ม.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562 [15 ธ.ค. 2562] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 [15 พ.ย. 2562] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน กันยายน 2562 [08 ต.ค. 2562] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ทดลองเล่น สล็อต ก่อนใครได้แล้ว junejune p.. 09 ม.ค. 63 11/1
เว็บคาสิโนออนไลน์ เราเปิดให้บริการเล่นได.. รวย 26 ธ.ค. 62 21/0
ถ้าเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน มาผ่อยคลายด้ว.. สมชาย พังถ.. 24 ก.ค. 62 135/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 190/0
North Korea Has 500MD Helicopter...Confu.. karjon 07 ม.ค. 62 367/0
หางานราชการ ที่คนไทยที่นิยมทำมากที่สุด แ.. หางานราชกา.. 01 ธ.ค. 61 271/0
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet) เนื่องในโอกาสก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ ASEAN และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของการสนับสนุนก...


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com