http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 144 คน
สถิติเดือนนี้ 2359 คน
สถิติปีนี้ 30221 คน
สถิติทั้งหมด 604443 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
แจ้งมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน ฉะนั้น เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้ลงพื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร... [23 มี.ค. 2563]
 
สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี2563
เทศบาล ร่วมกับ อาจารย์ และนักเรียน หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ผู้ใจบุญ ร่วมกันสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ บ้านนางประไพ  พวงไสว [20 มี.ค. 2563]
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี๖๓-๖๔
ด้วยสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องสมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปี๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [19 มี.ค. 2563]
 
 
 
 
เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับพนักงานจัดเก็บรายได้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับ นางสาวนภาพร สิทธิกรสกุล มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลป่าป้อง [01 เม.ย. 2563]
 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดกิจกรรม "ท้องถิ่นไทย รวมใจ ไล่หมอกควัน" ด้ว... [18 มี.ค. 2563]
 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ให้กับประชาชนทั้ง ๘ หมู่บ้านในเขตพื้น... [18 มี.ค. 2563]
 
 
 
 
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2) [30 มี.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
เชิญยื่นข้อเสนอราคาจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 8 [10 มี.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
เชิญยื่นข้อเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 [10 มี.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
เชิญยื่นข้อเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 9 [10 มี.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขอเชิญยื่นเสนอราคาจัดซื้อวะสดุเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [09 มี.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [09 มี.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ทดลองเล่น สล็อต ก่อนใครได้แล้ว junejune p.. 09 ม.ค. 63 86/1
เว็บคาสิโนออนไลน์ เราเปิดให้บริการเล่นได.. รวย 26 ธ.ค. 62 79/0
ถ้าเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน มาผ่อยคลายด้ว.. สมชาย พังถ.. 24 ก.ค. 62 180/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 239/0
North Korea Has 500MD Helicopter...Confu.. karjon 07 ม.ค. 62 424/0
หางานราชการ ที่คนไทยที่นิยมทำมากที่สุด แ.. หางานราชกา.. 01 ธ.ค. 61 315/0
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet) เนื่องในโอกาสก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ ASEAN และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของการสนับสนุนก...


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com