http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 19 คน
สถิติเดือนนี้ 7167 คน
สถิติปีนี้ 71973 คน
สถิติทั้งหมด 646195 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๓
ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน เขื่อนแม่กวงฯ (JMC) เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผลการประชุมมีประเด็นสำคัญ รายละเอียดตามแน... [15 ก.ค. 2563]
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
[09 ก.ค. 2563]
 
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
เทศบาลตำบลป่าป้องขอความอนุเคราะห์ประชาชนทั่วไปคู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ชำระภาษี หรือผู้มาติดต่อตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานป.ป.ช.ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 [12 มิ.ย. 2563]
 
 
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้แดง , กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำลป่าป้อง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้จัดกิจกรรมทบทวนให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม Big cleaning ... [13 ก.ค. 2563]
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อปท. รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด รุ่นที่ 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่โป่ง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ณ หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ด และสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอย... [08 ก.ค. 2563]
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562 โดยมีเด็กเล็กช่วงอายุ 4 ปี จบหลักสูตรชั้นอนุบาล 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง ทั้งสิ้น 19 คน ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าป้องขอแสดงความยินดี แก่เด็กที่จบ... [26 มิ.ย. 2563]
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชืพผู้สูงอายุ [30 เม.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขอเชิญยื่นเอกสารเสนอราคา (ขยายท่อสงน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3) [16 เม.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขอเชิญยื่นเอกสารเสนอราคา (ขยายท่อสงน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1) [16 เม.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [14 เม.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน มีนาคม 2563 [13 เม.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สพอส) [13 เม.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ขายที่ดินโฉนดเจ็ดไร่ ราคาถูกมาก อยู่ป่าป.. อ.วิชัย 26 พ.ค. 63 57/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 326/0
North Korea Has 500MD Helicopter...Confu.. karjon 07 ม.ค. 62 507/0
หางานราชการ ที่คนไทยที่นิยมทำมากที่สุด แ.. หางานราชกา.. 01 ธ.ค. 61 370/0
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet) เนื่องในโอกาสก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ ASEAN และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของการสนับสนุนก...


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com