http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 187 คน
สถิติเดือนนี้ 2478 คน
สถิติปีนี้ 41473 คน
สถิติทั้งหมด 431416 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์แบบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และ งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งแบบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และ งบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบประมาณประจำปี 2560 [31 ต.ค. 2560]
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560
วันที่ 27 กันยายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2560 [29 ก.ย. 2560]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์(การรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562
[21 ก.ย. 2560]
 
 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
     ตามที่  สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  2560 ระหว่างวันที่ 1  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2560  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  นั้น ... [16 พ.ย. 2560]
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2561
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 2) กิจกรรมการเสริมทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอ... [09 พ.ย. 2560]
 
ติดตามการปฎิบัติงานงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน การปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติงาน นำเสนอข้อมูลการทำงานในปีงบประมาณ 2559 พ... [03 พ.ย. 2560]
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๑ [10 พ.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๖ [10 พ.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๗ [10 พ.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [20 ก.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและก่อสร้างรางระบายน้ำฯ [15 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 [07 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ด้วย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึ...


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com