http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 127 คน
สถิติเดือนนี้ 7067 คน
สถิติปีนี้ 100132 คน
สถิติทั้งหมด 674354 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน [17 ก.ย. 2563]
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ ... [17 ก.ย. 2563]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด เทศบาลตำบลป่าป้อง รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบ ระเบียบวิธีการสอบ ตามประกาศที่แนบนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เข้าสอบด้วย [15 ก.ย. 2563]
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในนาข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในนาข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการป้องกันและดูแลข้าวในพื้นที่ของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาโรคระบาดในนาข้าว และสร้างการบูรณาการร่วม... [17 ก.ย. 2563]
 
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ปี 2563
วันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยได้จัดกิจกรร... [16 ก.ย. 2563]
 
โครงการชุมชน หมู่บ้านสะอาด ปี 2563
วันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการโครงการชุมชน หมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดอบรมการทำน้ำหมัก EM เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเศษใบไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยได้อย่างรวดเร็ว ปรับสภาพดิน เปลี่ยนสภาพคว... [14 ก.ย. 2563]
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 [17 ส.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายนพ.ศ.2563 [15 ก.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [15 มิ.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายนพ.ศ.2563 [15 พ.ค. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชืพผู้สูงอายุ [30 เม.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขอเชิญยื่นเอกสารเสนอราคา (ขยายท่อสงน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3) [16 เม.ย. 2563] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เดือดร้อนจากการจุดประทัดยิงปืน ไล่นก อรุณ 28 ส.ค. 63 8/0
ขายที่ดินโฉนดเจ็ดไร่ ราคาถูกมาก อยู่ป่าป.. อ.วิชัย 26 พ.ค. 63 119/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 378/0
North Korea Has 500MD Helicopter...Confu.. karjon 07 ม.ค. 62 562/0
หางานราชการ ที่คนไทยที่นิยมทำมากที่สุด แ.. หางานราชกา.. 01 ธ.ค. 61 408/0
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet) เนื่องในโอกาสก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ ASEAN และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของการสนับสนุนก...


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com