http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 47 คน
สถิติเดือนนี้ 2425 คน
สถิติปีนี้ 34392 คน
สถิติทั้งหมด 424335 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์(การรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562
[21 ก.ย. 2560]
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง(รับสมัครงานจ้างเหมา)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [20 ก.ย. 2560]
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [20 ก.ย. 2560]
 
 
 
 
โครงการสูงวัย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ปี 2560
วันที่ 14 กันนยายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการสูงวัย จิตแจ่มใส่ ร่างกายแข็งแรง ผ่านกิจกรรม"กระชับสัมพันธ์ เพื่อนกันในวัยชรา บอกลาโรคซึมเศร้า" ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้... [14 ก.ย. 2560]
 
อบรมตาม โครงการตรวจสารพิษในร่างกายเกษตรกร
วันที่ 13 กันยายน 2560เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการอบรม ผู้พบสารพิษในร่างกาย ผู้มีกลุ่มเสี่ยง เนื่องจาก เมื่อวันที่ื 5 กันยายน 2560 ได้มีการออกพื้นที่เพื่อตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดขอ... [13 ก.ย. 2560]
 
โครงการอบรมการใช้เครื่องวัดความดันและเครื่องชั่งน้ำหนัก
วันที่ 11 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ได้ดำเนินโครงการอบรมการใช้เครื่องวัดความดันและเครื่องชั่งน้ำหนักให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ อสม. ตำบลป่าป้... [11 ก.ย. 2560]
 
 
 
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [20 ก.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินและก่อสร้างรางระบายน้ำฯ [15 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 [07 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม [07 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ [07 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [07 ส.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ด้วย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึ...


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com