http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 48 คน
สถิติเดือนนี้ 2810 คน
สถิติปีนี้ 6545 คน
สถิติทั้งหมด 442643 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
เทศบาลตำบลป่าป้องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นั้น โดย นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,850 แห่ง ในการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทร... [15 ม.ค. 2561]
 
โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยกรมอนามัน โดยสำนักโภชนาการ ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กสูงดีส่วมส่วน โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ 1-5 ปี เทศบาลตำบลป่าป้องได้เล็งเห็นความสำคัญและใส่ใจต่อโภชนาการของ... [15 ม.ค. 2561]
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่ 08.30 น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง [08 ม.ค. 2561]
 
 
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน ทต.แม่ปูคา 2561
เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูู้อายุ โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอดอยสะเก็ด จัง... [09 ก.พ. 2561]
 
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายวันชัย พรหมกันธา และ นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกพื้นที่เพื่อ จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน [05 ก.พ. 2561]
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 25/01/2561
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อเป็นก... [25 ม.ค. 2561]
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธืการจัดซื้อที่ดิน [02 ก.พ. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้าง [22 ม.ค. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2560 [01 ธ.ค. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๑ [10 พ.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๖ [10 พ.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๗ [10 พ.ย. 2560] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ด้วย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึ...


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com