http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 87 คน
สถิติเดือนนี้ 3472 คน
สถิติปีนี้ 22988 คน
สถิติทั้งหมด 459086 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ (EHA) ปี2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้องได้รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป(EHA:4001) ซึ่งผลคะแนนที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้รับจากการประเมิน ได้แก่ 96.31 คะแนน (เต... [30 เม.ย. 2561]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องความพิการแต่กำเนิด 2561
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย เทศบาลตำบลป่าป้องจึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิดให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าป้องทราบและตระหนักถึงความสำคัญเพื่อช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลและร่วมมือกันป้องกันควา... [18 เม.ย. 2561]
 
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องเปิดรับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [21 มี.ค. 2561]
 
 
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบา... [20 มิ.ย. 2561]
 
โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน และ ประชาชนตำบลป่าป้อง ได้ร่วมดำเนินโครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กิจกรรม การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อ... [19 มิ.ย. 2561]
 
โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน และ ประชาชนตำบลป่าป้อง ได้ร่วมดำเนินโครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กิจกรรม การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อ... [18 มิ.ย. 2561]
 
 
 
 
 
ขอเชิญยื่นขอเสนองานจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปูทับทาง (Over lay) หมู่ ๓ [07 พ.ค. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างขุดสระน้ำตามโครงการจัดซื้อที่ดินและขุดสระ บ่อบาดาล เพื่อการเกษตรฯ [07 พ.ค. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง (Over lay) หมู่ ๗ ซอย ๓ [07 พ.ค. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขอเชิญยื่นข้อเสนอราคาขายที่ดิน [26 มี.ค. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงผิวจราจรฯ.หมู่ที่ ๘ [23 มี.ค. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงผิวถนนฯ over lay หมู่ที่ 1 [16 มี.ค. 2561] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ อร่อนครับ Peerawat 18 มี.ค. 61 53/1
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
 
 
 
จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet) เนื่องในโอกาสก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ ASEAN และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของการสนับสนุนก...


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com