ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


informationคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คำสั่งเทศบาลตำบลป่าป้อง ที่ 033/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 540 KB. 9
2 คำสั่งเทศบาลตำบลป่าป้อง ที่ 032/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 562 KB. 9
3 คำสั่งเทศบาลตำบลป่าป้อง ที่ 031/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง ลงวันที่ 18 ก.พ. 2565 602 KB. 9
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา 324 KB. 32
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 254 KB. 31
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 258 KB. 34
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 277 KB. 35
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 287 KB. 34


แชร์หน้านี้: