ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


informationการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 - เมษายน 2566) 99 KB. 28
2 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 286 KB. 30
3 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 84 KB. 53
4 รายงานผลการการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 82 KB. 69
5 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 85 KB. 61
6 แนวทางการให้เทศบาลตำบลป่าป้องเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 131 KB. 79
7 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 191 KB. 84


แชร์หน้านี้: