ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


structureโครงสร้างฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลป่าป้อง

โครงสร้างฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลป่าป้อง

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

นายวันชัย พรหมกันธา

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.098-7712799

นายสมศักดิ์ เกอาภัย

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.088-4356500

นายนันทวัฒน์ แสนเมืองมูล

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.063-2479144

นายพิรุณ พงษ์สุข

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.083-9453325

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร 087 - 1882601


แชร์ให้เพื่อน: