http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 157 คน
สถิติเดือนนี้ 11466 คน
สถิติปีนี้ 113865 คน
สถิติทั้งหมด 688087 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 <27 ต.ค. 63>

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง โดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงานต่อไป เทศบาลป่าป้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 <23 ต.ค. 63>

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมพิธีจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนสายดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 <22 ต.ค. 63>

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้วยการรำวงมาตรฐาน ให้กับสถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน และมีสุขภาพร่างกายที่ดี ความสามัคคี สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับวัยเกษียณอายุให้อยู่คู่กับตำบลป่าป้องต่อไป โดยได้ อ.ศิริรัตน์ คำชมพู ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ประจำปี 2563 <13 ต.ค. 63>

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ประจำปี 2563 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร พร้อมทั้งพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมพิธีจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยพัฒนาวัดและบริเวณโดยรอบทางขึ้น ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเก็บขนของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <08 ต.ค. 63>

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการเก็บขนของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวบรวมเก็บของเสียอันตรายในชุมชน (ขยะอันตราย) ในเขตพื้นที่เทศบาลป่าป้อง มายังจุดรวบรวมกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าป้อง <07 ต.ค. 63>

วันที่ 7  ตุลาคม  2563 นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าป้อง ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ภายในเดือนตุลาคม 2563 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง   ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าป้องขอแสดงความยินดีกับคุณไพบูลย์ ขันคำมูล และอาสาสมัครทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าป้อง
มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) <06 ต.ค. 63>

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรี ดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคโดย ได้มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้แก่ร้านอาหารภายในเขตพื้นที่เทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563
ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง <30 ก.ย. 63>

วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรี ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและร่วมกันเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุนในครั้งนี้
ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ <30 ก.ย. 63>

วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ขอต่อใบอนุญาตในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 <23 ก.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง โดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไม่ได้ใช้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 มาตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 โครงการ โดยได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณสภาเทศบาลตำบลป่าป้องที่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การอนุมัติ ฝ่ายบริหารจะนำงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลป่าป้องต่อไป 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com