http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 79 คน
สถิติเดือนนี้ 3727 คน
สถิติปีนี้ 7666 คน
สถิติทั้งหมด 500840 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 <14 ก.พ. 62>

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ลงพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเบี้ยผู้ป่วยติดเชื้อ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกิจกรรมงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ปี 2562 <13 ก.พ. 62>

เมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มแม่บ้านตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรม งานซะป๊ะของดีอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ได้แก่ 1. การแข่งขันการจัดทำขนมจีนน้ำเงี้ยว ได้รับรางวัลที่ 2 2. การประกวดผลผลผลิตทางการเกษตร โดย นางพัฒนา ภาวะเดช ม.4 ตำบลป่าป้อง ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดฟักทอง พันธุ์คางคก 3. เข้าร่วมกิจกรรมรำวงย้อนยุคแสดงโชว์ภายในงาน 4.ร่วมจัดนิทรรศการงานซะป๊ะของดี 5.ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานซะป๊ะของดี โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมมั้งเป็นการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด
กอรมน.ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ต.ป่าป้อง 2562 <13 ก.พ. 62>

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าป้อง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้แดง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง คือ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด เลขที่ 116 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการปล่อยควันสร้างมลพิษ สถานการณ์หมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น ว่าเดิมเราใช้ PM10 เป็นตัววัดคุณภาพอากาศ แต่ปัจจุบันเราใช้ PM 2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า การตรวจวัดจุดความร้อน หรือ HOT SPOT ที่เกิดขึ้นนั้น พบว่าไม่มีนัยสำคัญต่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กอ.รมน.จังหวัด และกกล.รส.จังหวัดแต่ละจังหวัด เข้าตรวจสอบระบบทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ หากพบว่าที่ใดปล่อยควันพิษหรือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก จะขอให้มีการแก้ไข แต่หากละเลยยังไม่รีบดำเนินการแก้ไขอาจต้องขอความร่วมมือเปิด/ปิดโรงงานเป็นเวลา หรือไม่ก็หยุดดำเนินการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในขั้นวิกฤตต่อไป
กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2562 <08 ก.พ. 62>

ด้วยเทศบาลตำบลป่ปาป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และกลุ่มแม่บ้านตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยจัดนิทรรศการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าป้องมาจำหน่ายและจัดซุ้มนิทรรศการแสดงอัีตลักษ์ของตำบลป่าป้อง ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 และร่วมเดินขบวนเปิดโครงการซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ <01 ก.พ. 62>

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับ นางสาวขวัญชีว ภูมิทอง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลป่าป้อง
เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 31/01/62 <31 ม.ค. 62>

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับ นางสาวกัญญาณัฐ เข็มต้น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฎบัิติงาน สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชนเผ่า เทศกาลกินวอ ประจำปี 2562 <08 ม.ค. 62>

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง กลุ่มผู้นำชุมชนตำบลป่าป้อง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชนเผ่า เทศกาลฉลองปีใหม่ (กินวอ)ประจำปี 2562 เนื่องด้วยปัจจุบันชนเผ่าลาหู่ส่วนหนึ่งได้เข้ามาอาศัยในตำบลป่าป้อง ประมาณ 140 ครัวเรือน เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชนเผ่าในพื้นที่ตำบลป่าป้องและต้องการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชนเผ่าให้คงอยู่ต่อไป เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่มชนเผ่า จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชนเผ่าขึ้น ณ คริสตจักรสายธารแห่งชีวิตบ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มกราคม 2562 <08 ม.ค. 62>

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ลงพื้นที่ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 <02 ม.ค. 62>

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง และในโอกาสนีร่วมกันขอพร นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และ นางกัลยา มีรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง 2561 <30 ธ.ค. 61>

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับสถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีการแสดงการรายร่ำ การร้องเพลง การแลกของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ร่วมพบปะสังสรรค์และร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนให้ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับพี่น้องในวัยเกษียณอายุให้อยู่คู่กับตำบลป่าป้องต่อไป

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com