ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


informationผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของ บริษัท 1971 ทราย บล็อค จำกัด

เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กรณี บริษัท 1971 ทราย บล็อก จำกัด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการรับฟังปัญหากรณีเหตุรำคาญเรื่องเสียง โดยในที่ประชุม ผู้ประกอบการจะดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุม

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 228 KB. 26


แชร์หน้านี้: