http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายปกครอง
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลส่วนงานราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64
การป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 152 คน
สถิติเดือนนี้ 7096 คน
สถิติปีนี้ 74171 คน
สถิติทั้งหมด 785331 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
 

   

รู้แล้ว รีบเลิกบุหรี่ <18 ธ.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดและครอบครัวรวมทั้งบุคคลใกล้ชิด เกิดความตระหนักในโทษที่เกิดจากบุหรี่ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง <02 ธ.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง รายละเอียดดังแนบ
และขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านตอบแบบคัดกรอง ตาม https://docs.google.com/.../1NZgezPnlK2SoHkH.../edit นี้ เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยง การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง และได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการดูแลตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
แบบประเมินนี้ เป็นใช้ข้อมูลล่าสุดในการประเมินความเสี่ยง และมิใช่การวินิจฉัยโรค
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เทศบาลตำบลป่าป้อง
ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าป้อง โทร. 053-291-106
FB:เทศบาลตำบลป่าป้อง www.papong.go.th
( Updated 02/12/2020 )

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) <27 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเผยแพร่ ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) <27 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอเผยแพร่ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
กิจกรรมนัดพบแรงงานผู้จบการศึกษาใหม่ (Co-Payment) <24 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนัดพบแรงงานผู้จบการศึกษาใหม่ (Co-Payment) วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการซ่อมแซมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มครัวเรือนยากจน ปี 2563 <24 พ.ย. 63>

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมการซ่อมแซมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มครัวเรือนยากจน ปี 2563 โดยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครอบครัวนางขันคำ คัดทา ราษฎรบ้านเลขที่ 9999/6 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นครอบครัวยากจนและมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือสังคม แต่เนื่องจากมีบุตรสาวที่พิการ นางขันคำ คัดทา จะต้องดูแลบุตร ทำให้สามีต้องออกไปรับจ้างทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว
จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคตามที่เห็นสมควร โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาดอยสะเก็ด เลขที่บัญชี 679-9-27826-8

ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น <12 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment) "รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง" <09 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment) "รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง" รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
สนใจ ลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ <04 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 <03 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญทุกท่าน ตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจแบบประเมินความพึงพอใจโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/.../1r2OIACDaivkdcgxo.../viewform... หรือ แสกน QR Code ดังแนบนี้
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <28 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 <20 ต.ค. 63>


กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ โคมลอย โคมไฟ <19 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 <16 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องประชาสัมพันธ์แปนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564


แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.57 MB.)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (1.43 MB.)
แผนงานการศึกษา (2.02 MB.)
แผนงานสาธารณสุข (742 KB.)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (674 KB.)
แผนงานเคหะและชุมชน (1.47 MB.)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (745 KB.)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (1.43 MB.)
แผนงานการเกษตร (1.37 MB.)
แผนงานงบกลาง (698 KB.)
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) <15 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศนายกรัฐมนตรี ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
3. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกกำหนดตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น <15 ต.ค. 63>

ข่าวสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งฯ ได้ที่
FB:สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สรุป 3 มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โค้งสุดท้ายของปี <14 ต.ค. 63>

สรุป 3 มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โค้งสุดท้ายของปี 💸💸
📌📌 รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ภาระค่าครองชีพ และให้เกิดการผลิต การจ้างงานที่มากขึ้น ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้
1️⃣ มาตรการ "เติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จำนวน 14 ล้านคน คนละ 1,500 บาท (เดือนละ 500 บาท เริ่ม ต.ค. - ธ.ค. 63) สำหรับรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
2️⃣ มาตรการ "คนละครึ่ง" กระตุ้นการใช้จ่าย โดยประชาชนจ่ายครึ่ง หนึ่ง รัฐบาลช่วยออกอีกครึ่งหนึ่ง สูงสุดวันละ 150 บาท/คน รวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ เริ่มลงทะเบียน 16 ต.ค. นี้ ทางเว็บไซต์ คนละครี่ง .com ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. ของทุกวัน
3️⃣ มาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ประชาชนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้สูงสุด 30,000 บาท/คน เริ่ม 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 (ยกเว้นค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซเติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการจัดนำเที่ยว และค่าที่พัก,โรงแรม)

สอนขั้นตอนง่ายๆ ก่อนรับ 3,000 บาท ในโครงการ “คนละครึ่ง” เริ่ม 16 ตุลาคม 2563 นี้ <12 ต.ค. 63>

สอนขั้นตอนง่ายๆ ก่อนรับ 3,000 บาท ในโครงการ คนละครึ่งเริ่ม 16 ตุลาคม 2563 นี้

คำอธิบาย: 🔴เป็นที่ชัดเจนแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง โครงการที่รัฐบาลแจกเงิน 3,000 บาท เพื่อใช้จับจ่ายซื้อของใช้ตามร้านต่าง ๆ โดยที่รัฐบาลจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้เราออกเอง

คำอธิบาย: ✅เงื่อนไขของ คนละครึ่ง

คำอธิบาย: 📍วิธีลงทะเบียน

ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ คนละครึ่ง

เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ

คำอธิบาย: 📍กำหนดการ

- เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563

- เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 16 ตุลาคม 2563

- เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น.

คำอธิบาย: 📍สิทธิประโยชน์

- รัฐสนับสนุนเงินช่วย 50% โดยรับสิทธิไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น ท่านต้องการซื้อของชิ้นแรก 200 บาท รัฐจะจ่ายเงินช่วย 100 บาท ท่านจ่ายค่าสินค้าเอง 100 บาท ทำให้โควตาวันนั้นเหลือ 50 บาท

หากท่านจะซื้อของชิ้นที่ 2 อีก 200 บาท ท่านจะใช้ได้เพียง 50 บาทที่เหลือของวันนั้น และต้องจ่ายเงินเอง 150 บาท

คำอธิบาย: 📍คุณสมบัติ

- มีบัตรประจำตัวประชาชน

- เป็นคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

- ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คำอธิบาย: 🔴วิธีใช้แอปฯ ถุงเงิน สำหรับร้านค้า

คิดเงิน

- ร้านค้าต้องกดดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปฯ ถุงเงิน ก่อน

- กดปุ่ม โครงการคนละครึ่ง

ใส่ราคาเต็มสินค้า

- กดจำนวนราคาเต็มของอาหารและเครื่องดื่มหรือสินค้า

- กดปุ่ม "สร้าง QR รับเงิน"

รับเงิน

- แสดง QR เพื่อให้ลูกค้าใช้แอปฯ เป๋าตัง สแกน

คำอธิบาย: 🔴วิธีใช้แอปฯ เป๋าตัง สำหรับประชาชน

- ประชาชนต้องดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง ก่อน โดยสามารถดูวิธีการลงทะเบียนและติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ที่นี่

เติมเงิน

- กดปุ่มเติมเงินเข้า G-Wallet ได้ผ่าน 3 ช่องทาง เช่น Mobile Banking, QR code Promtpay, ผ่านตู้ ATM

สแกน QR เวลาจ่ายเงิน

- เข้าเมนู คนละครึ่ง เพื่อใช้สิทธิ

- กดปุ่ม "สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ"

ยืนยันการชำระเงิน

- ตรวจสอบยอดเงินที่จะชำระ พร้อมกดปุ่มยืนยันการชำระเงิน

 https://news.thaipbs.or.th/content/296990


ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุนาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 <09 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุนาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย)
ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
และขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 <09 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติ
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียน
บ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -
เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 ด้วยตนเอง
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยย้งชีพสูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าป้อง  เบอร์โทร.053-484-843 และ 093-187-9111
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com