http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 36 คน
สถิติเดือนนี้ 6245 คน
สถิติปีนี้ 6245 คน
สถิติทั้งหมด 717405 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร <14 ม.ค. 64>


เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่2 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันราบได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 8และงวดที่ 9 ให้เกษตรกรได้รับทราบต่อไป

กำหนดเขตควบคุมการเผาและบริหารจัดการเชื้อเพลิง <30 ธ.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -30 เมษายน 2564
กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด <30 ธ.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -30 เมษายน 2564
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 <30 ธ.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 <18 ธ.ค. 63>

ประกาศ เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
รู้แล้ว รีบเลิกบุหรี่ <18 ธ.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดและครอบครัวรวมทั้งบุคคลใกล้ชิด เกิดความตระหนักในโทษที่เกิดจากบุหรี่ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง <02 ธ.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง รายละเอียดดังแนบ
และขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านตอบแบบคัดกรอง ตาม https://docs.google.com/.../1NZgezPnlK2SoHkH.../edit นี้ เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยง การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง และได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการดูแลตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
แบบประเมินนี้ เป็นใช้ข้อมูลล่าสุดในการประเมินความเสี่ยง และมิใช่การวินิจฉัยโรค
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เทศบาลตำบลป่าป้อง
ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าป้อง โทร. 053-291-106
FB:เทศบาลตำบลป่าป้อง www.papong.go.th
( Updated 02/12/2020 )

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) <27 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเผยแพร่ ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) <27 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอเผยแพร่ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
กิจกรรมนัดพบแรงงานผู้จบการศึกษาใหม่ (Co-Payment) <24 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนัดพบแรงงานผู้จบการศึกษาใหม่ (Co-Payment) วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com