ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าป้อง

  • 3 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 90 ครั้ง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 2 ฉบับ
1) เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน
2) เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารแชร์หน้านี้: