ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


hornข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) "กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและควบคุมไฟป่า"

  • 21 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 92 ครั้ง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) "กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและควบคุมไฟป่า" ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่าป้อง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายงบกลาว รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของหน่วยงานรับงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนแชร์หน้านี้: