ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


hornข่าวกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • 11 เมษายน 2567
  • อ่าน 127 ครั้ง

วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1) กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ต

การสาธิตตัดตุงไส้หมู จากแม่บัว พวงสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านดวงดี
การสาธิตการทำหมากเบง จากแม่อุไรวรรณ โตบัว และกลุ่มแม่อุ้ยสอนหลาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง
การสาธิตการทำจิ้นส้ม (แหนม) จากแม่ปรานอม สันธิ หมู่ที่ 2 บ้านป่าไม้แดง
การสาธิตการทำขนมจ๊อก (ขนมเทียน) จากแม่ดาวัลย์ พวงกิ่งแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง
การสาธิตการทำข้าวแคบ จากแม่รัตนา ปวงจักรทา หมู่ที่ 5 บ้านใต้ร้อง
การสาธิตการทำข้าวแต๋น จากแม่วราภรณ์ ปวงจักรทา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 5 บ้านใต้ร้อง
การสาธิตการทำต๋ำบ่าหนุน (ตำขนุน) จากแม่ไพบูล ขันคำมูล หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม

การสาธิตการทำยำส่าเหล้า จากพ่อเฉลิมชัย จำปาอิน หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย

การธิตการทำข้าวกั้นจิ้น จาก แม่สุดา พิณเสนาะ หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง

2) กิจกรรมการแข่งขัน โสะบ่าก๊วยเต๊ดลีลา ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง และ หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได่แก่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว

3) กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง (ลาบเนื้อ) ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านดวงดี
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได่แก่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาวแชร์หน้านี้: