ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


hornข่าวกิจกรรม

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • 28 เมษายน 2565
  • อ่าน 27 ครั้ง

วันที่ 28 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดอบรมหลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหาร ,โรคและโทษที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ , กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ,มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร และ สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้่สัมผัสอาหาร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตตำบลป่าป้อง และผู้สัมผัสอาหารในหน่วยงาน ในการนี้ นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้

โดยได้รับเกียรติจาก นางปริศนา สุวรรณโชติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นายคัชทร กองกูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรแชร์หน้านี้: