ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


hornข่าวกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • 9 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 7 ครั้ง

วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉีดวัคซีนให้กับสุนัชและแมวในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง และป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยลงพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

- วัน 2 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 / เวลา 13.30 - 16.30 น. บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8
-วันที่ 3 พ.ค.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 / เวลา 13.30 - 16.30 น. บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2
-วันที่ 5 พ.ค.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 / เวลา 13.30 - 16.30 น. บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3
-วันที่ 6 พ.ค.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 / เวลา 13.30 - 16.30 น. บ้านป่าป้องใต้ร้อง หมู่ที่ 5
ในการนี้ ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้แชร์หน้านี้: