ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


hornข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565

  • 18 เมษายน 2565
  • อ่าน 18 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านป่าป้อง ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล / อป.พร. / อสม. /กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตร/แพทย์ ประจำตำบลป่าป้อง และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภ้ย ทุกท่านที่ได้ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์อย่างเข้มแข็งทำให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย  ไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าป้องแชร์หน้านี้: