ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


hornข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565

  • 22 เมษายน 2565
  • อ่าน 15 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 โดย นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
สักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ /พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์
อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล"  และมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่
นางขวัญชีวา  ภูมิทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายอนุรักษ์ พวงกิ่งแก้ว พนักงานขับรถยนต์
และดำเนินกิจกรรมจิตอาสา 5 ส.  และพ่นละอองฝอยเพื่อลดฝุ่นละอองและค่า pm 2.5 ในอากาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้องแชร์หน้านี้: