ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566

  • 10 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 22 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 และ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566แชร์หน้านี้: