ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในภูมิลำเนาของท่าน

  • 6 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 12 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในภูมิลำเนาของท่าน ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พ.ย. 2566 เวลา 08.00 - 15.00 น. ตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 1 - 8 บัญชี 1 ในภูมิภาค ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 478
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ณ สำนักงานตำบลป่าป้องแชร์หน้านี้: