http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 63 คน
สถิติเดือนนี้ 10413 คน
สถิติปีนี้ 50585 คน
สถิติทั้งหมด 624807 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ฝึกอาชีพทำผางประทีป) <11 พ.ย. 59>

เมื่อวันที่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพทำผางประทีบเพื่อเป็นพุทธบูชา และการรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็๋นเงินโดยแปรรูปจากกระป๋องเบียร์และกระป๋องน้ำอัดลมมาเป็นเชิงเทียน
เทศบาลตำบลป่าป้องจัดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคม เพื่อเพิ่มความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน <17 ต.ค. 59>

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้องจัดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคม เพื่อเพิ่มความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ <17 ต.ค. 59>

17 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลป่าป้อง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม <13 ต.ค. 59>

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้อง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เยาวชนอาเซี่ยนทัศนศึกษาและดูงานศูนย์เรียนรู้เรื่องผักปลอดสารพิษ <08 ต.ค. 59>

วันที่ 8 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ต้อนรับตัวแทนเยาวชนอาเซี่ยน ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาและดูงานในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เรื่องผักปลอดสารพิษ ของนายจรูญ ธาตุอินจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ซึ่งทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชชพืชเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ลดปริมาณขยะ อีกทั้งยังลดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควันตามนโยบายของรัฐบาล
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2559 <07 ต.ค. 59>

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้องออกพื้นที่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2559
ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลัง <03 ต.ค. 59>

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้แสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวชฎาพร ปินตาเสน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน | 29-09-59 <29 ก.ย. 59>

วันที่ 29 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ให้กับผู้สูงอายุ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยวิสามัญ | 29-09-59 <29 ก.ย. 59>

การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ใน วันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการอบรมการป้องกันและกำจัดโรค แมลง ศัตรูข้าว | 26-09-59 <26 ก.ย. 59>

วันที่ 26 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและกำจัดโรค แมลง ศัตรูข้าว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าป้อง

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com