ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถส่วนกลางทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • 29 กันยายน 2566
  • อ่าน 26 ครั้งแชร์หน้านี้: