ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


hornข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • 2 กรกฎาคม 2567
  • อ่าน 17 ครั้ง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านดวงดี และ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าป้อง ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (Kick OFF) ในระดับตำบล และมอบทรายเทเมฟอส เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าป้องได้ใช้รณรงค์ในแต่ละหมู่บ้านแชร์หน้านี้: