ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ครั้งที่ 5/2566

  • 14 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 14 ครั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 และ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566แชร์หน้านี้: