ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


hornข่าวกิจกรรม

หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรม จำหน่ายพืชผักสวนครัว

  • 8 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 11 ครั้ง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง สังกัด เทศบาลตำบลป่าป้อง นำผักสวนครัวที่ได้ดำเนินการปลูกตามกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" นำมาจำหน่ายให้กับพนักงานเทศบาล ตามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแชร์หน้านี้: