ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


hornข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • 14 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 27 ครั้ง

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอย และฉีดพ่นหมอกควัน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่าป้อง โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 14 - 23 มิถุนายน 2565 แชร์หน้านี้: