ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


hornข่าวกิจกรรม

งานประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ดอกบัวบูชาเจดีย์พระเกศาธาตุ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (วันสำคัญของโลก)ประจำปี 2565

  • 17 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 32 ครั้ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายสมบูรณ์  ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เกอาภัย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เข้าร่วมงานประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ดอกบัวบูชาเจดีย์พระเกศาธาตุ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา (วันสำคัญของโลก)ประจำปี 2565  ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวงแชร์หน้านี้: