ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


hornข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์โรคอาหารและน้ำเป็นสื่อ ประจำปี 2565 (ห้วงระยะเวลา 1 ต.ค.2564 - พ.ค.2565)

  • 11 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์โรคอาหารและน้ำเป็นสื่อ ประจำปี 2565
ชื่อโรค : กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และสำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด ห้วงระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2564 -  10 พฤษภาคม 2565 
จำนวนผูู้ป่วย  : 10 คน
ที่มาของข้อมูล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านป่าไม้แดงแชร์หน้านี้: