ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การใช้ลายผ้า "หงส์ในโคม" เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่

  • 28 มีนาคม 2565
  • อ่าน 19 ครั้ง

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การใช้ลายผ้า "หงส์ในโคม" เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยลาย "หงส์ในโคม" มีที่มาจากลายผ้าทอโบราณที่โดดเด่นและแพร่หลายในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนหรือคนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่มาแต่อดีต ประกอบด้วย ลายหงส์ และ ลายโคม รวมกันจึงเป็นที่มาของลายผ้าที่ชื่อว่า "หงส์ในโคม"แชร์หน้านี้: