ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


hornประกาศเทศบาล

ประกาศ เรื่อง การปิดให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • 7 มีนาคม 2565
  • อ่าน 26 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง การปิดให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในระหว่างวันที่ 7 - 13 มีนาคม 2565 (เฉพาะงานการแพทย์ฉุกเฉิน) ในระหว่างห้วงเวลาดังกล่าว หากเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประชาชนยังสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ โดยแจ้งผ่านทางสายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแชร์หน้านี้: