http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 19 คน
สถิติเดือนนี้ 6228 คน
สถิติปีนี้ 6228 คน
สถิติทั้งหมด 717388 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงผิวถนนฯ over lay หมู่ที่ 1 <16 มี.ค. 61>
หนังสือเชิญชวน (803 KB.)
หังสือ หน้า 2 (735 KB.)
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างขยายถนน คสล.และจัดทำราวกันตกพร้อมขยายคอสะพาน หมู่ 3 <16 มี.ค. 61>
หนังสือเชิญชวน (806 KB.)
หนังสือ หน้า 2 (735 KB.)
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 <15 มี.ค. 61>
หนังสือเชิญชวน (857 KB.)
หนังสือ หน้า 2 (735 KB.)
ประชาสัมพันธืการจัดซื้อที่ดิน <02 ก.พ. 61>
หนังสือประชาสัมพันธ์ (428 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง (808 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง (440 KB.)
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้าง <22 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างฯ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๔

๒.โครงการก่อสร้างรางฝาระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๓ ซอย ๑
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4 (942 KB.)
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4 (810 KB.)
ก่อสร้างฝาราง ม.4 (946 KB.)
ก่อสร้างฝาราง ม.4 (875 KB.)
ก่อสร้างราง ม.3 (939 KB.)
ก่อสร้างราง ม.3 (765 KB.)
ขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2560 <01 ธ.ค. 60>
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2560 (123 KB.)
ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๑ <10 พ.ย. 60>
แบบประมาณราคา (231 KB.)
แบบเอกสาร (901 KB.)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๖ <10 พ.ย. 60>
เอกสารแบบแปลน (595 KB.)
เอกสารแบบแปลน (4.11 MB.)
ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๗ <10 พ.ย. 60>
เอกสารแบบแปลน (291 KB.)
เอกสารแบบแปลน (942 KB.)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง <20 ก.ย. 60> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com