http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 367 คน
สถิติเดือนนี้ 17111 คน
สถิติปีนี้ 17111 คน
สถิติทั้งหมด 728271 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศ เรือง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและเศษซากวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ <19 ม.ค. 64>
ประกาศและรายละเอียดใบเสนอราคา (101 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 <15 ต.ค. 63>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 (193 KB.)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน กันยายน 2563 (68 KB.)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 <01 ต.ค. 63>
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (69 KB.)
แบบสรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3.25 MB.)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (132 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 <15 ก.ย. 63>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 (113 KB.)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (38 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 <17 ส.ค. 63>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 (116 KB.)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2563 (258 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายนพ.ศ.2563 <15 ก.ค. 63>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (118 KB.)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน มิถุนายน 2563 (251 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 <15 มิ.ย. 63>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 (116 KB.)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563 (247 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายนพ.ศ.2563 <15 พ.ค. 63>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (119 KB.)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน เมษายน 2562 (266 KB.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชืพผู้สูงอายุ <30 เม.ย. 63>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (134 KB.)
ขอเชิญยื่นเอกสารเสนอราคา (ขยายท่อสงน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3) <16 เม.ย. 63>
ขอเชิญยื่นเสนอราคา (361 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com