http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายปกครอง
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลส่วนงานราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64
การป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 1 คน
สถิติเดือนนี้ 18 คน
สถิติปีนี้ 1503 คน
สถิติทั้งหมด 877875 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
เชิญร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ สำหรับผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงาน
ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ สำหรับผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงาน #ร่วมด้วยช่วยกัน #เราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันหากต้องการนำอาหารมาฝากให้กับทางผู้ป่วย ขอความร่วมมือเป็นอาหารแห้งเท่านั้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ [01 พ.ย. 2564]
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [27 ต.ค. 2564]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอีดยดังแนบ [20 ก.ย. 2564]
 
 
 
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2564
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2564 บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยมี อาจารย์สมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าป้อง ... [21 ต.ค. 2564]
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลป่าป้อง โดยนายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายปรีชา ชัยชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้แดง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้... [22 มิ.ย. 2564]
 
สรุปผลดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอสรุปผลดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2564 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,459 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 2,759 คน คิดเป็นร้อยละ 79.68 เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ และร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโ... [01 เม.ย. 2564]
 
 
 
 
 
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ รายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564) [25 ต.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (สขร.2) [25 ต.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 [07 ต.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลางทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [01 ต.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบสรุปแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564) [01 ต.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [01 ต.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เลขเด็ด ปู่คำแสน ทุกวันที่ 16 ต.ค. 2564 Admin 31 ต.ค. 64 852/0
ความเดือดร้อนจากการจุดประทัด(ยักษ์)ไล่นก ประชาชน 23 ก.ค. 64 173/3
มีการเผาช่วงกลางคืนส่งกลิ่นเหม็นจนนอนไม่.. ฉัตร 18 พ.ค. 64 92/1
เดือดร้อนจากการจุดประทัดยิงปืน ไล่นก อรุณ 28 ส.ค. 63 256/1
ขายที่ดินโฉนดเจ็ดไร่ ราคาถูกมาก อยู่ป่าป.. อ.วิชัย 26 พ.ค. 63 387/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 621/0
หางานราชการ ที่คนไทยที่นิยมทำมากที่สุด แ.. หางานราชกา.. 01 ธ.ค. 61 581/0
 
  
 
 
 
เชิงเทียนเรซิ่นช้าง เชิงเทียนเรซิ่นช้าง ติดต่อ : นางกิตติยา ประสิท
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
น้ำพริกต๋าแดง ผลิตภัณฑ์กลุ่มสัมมาชีพ บ้านใต้ร้อง ตำบลป่าป้อง
 
 
 
โรคสมองติดยา
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 2 เรื่อง1.สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา2.ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว


 
 
Copyright © 2009-2023 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com