http://www.papong.go.th
 

ผู้บริหารท้องถิ่น

นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575
 
นายวันชัย พรหมกันธา
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.098-7712799
 
นายสมศักดิ์ เกอาภัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.088-4356500
 
นายนันทวัฒน์ แสงเมืองมูล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.063-2479144
 
นายพิรุณ พงษ์สุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.083-9453325
 
   
Copyright © 2009-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com