http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายปกครอง
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลส่วนงานราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64
การป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 27 คน
สถิติเดือนนี้ 76 คน
สถิติปีนี้ 3706 คน
สถิติทั้งหมด 875718 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
 

   

เชิญร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ สำหรับผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงาน <01 พ.ย. 64>

ขอประชาสัมพันธ์

📢📌📢
เชิญร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ สำหรับผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงาน 🥣🥫🍚💵
👉หากต้องการนำอาหารมาฝากให้กับทางผู้ป่วย ขอความร่วมมือเป็นอาหารแห้งเท่านั้น
🙏ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 🙏

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <27 ต.ค. 64>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง <20 ก.ย. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอีดยดังแนบ
ับสมัครบุคคเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง <02 ก.ย. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังแนบ
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา <21 มิ.ย. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 67/2564 <21 มิ.ย. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 67/2564 ลว 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว รายละเอียดดังแนบ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย <19 มิ.ย. 64>

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมต้อนรับและร่วมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ณ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายเสษฐวัฒน์ เสทธะยะ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอดอยสะเก็ด เขต 1 และ นายอำนวย ทิพย์จักร์ กำนันตำบลป่าป้อง พร้อมชมรมผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าป้องเข้าร่วมประชุมด้วย
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น <27 พ.ค. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบ
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน <19 พ.ค. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลป่าป้อง ที่ 066/2564 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน เอกสารตามแนบ


คำสั่งเทศบาลตำบลป่าป้อง ที่ 066/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ()
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารเทศบาลตำบลป่าป้อง <18 พ.ค. 64>


แผ่นพับเกี่ยวกับโรค โควิด-19 <17 พ.ค. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับเกี่ยวกับโรค โควิด-19 การดูแลตนเองและป้องกันการแพร่ระบาด การฉีดวัคซีนโควิด-19
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง <14 พ.ค. 64>

วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าป้อง โดย นายวันชัย พรหมกันธา รองนายกเทศมนตรี , นายสมศักดิ์ เกอาภัย รองนายกเทศมนตรี , นายนันทวัฒน์ แสนเมืองมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี , พนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลป่าป้อง ดำเนินการออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และมอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำญาติผู้ป่วยถึงวิธีการดูแลที่ถูกต้อง
ประชุมสภาเทศบาลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564 <11 พ.ค. 64>

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2564 ในการประชุมครั้งนี้ นายสมบูรณ์  ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง พร้อมทั้งดำเนินการประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน 
ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง <07 พ.ค. 64>

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ,นายวันชัย พรมหมกันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง , นายสมศักดิ์ เกอาภัย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง , สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 , อสม.ในพื้นที่ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด - 19 รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
👉ทั้งนี้ ด้วยความเป็นห่วง เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอให้ประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตราการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด 🙏

เชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ที่ต้องได้รับการกักตัว <07 พ.ค. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ที่ต้องได้รับการกักตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19 )
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องครั้งแรก <06 พ.ค. 64>

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ดดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องครั้งแรก โดยในการประชุมได้ดำเนินการ ให้สมาชิกสภาเทศบาลปฏิญาณตนในที่ประชุม เลือกประธานสภาท้องถิ่น เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น และกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น
ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <03 พ.ค. 64>

#เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการ ขอความอนุเคราะห์ประชาชนทั่วไป คู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ชำระภาษี หรือผู้มาติดต่อ ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ผลการเลือกคั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง <27 เม.ย. 64>


รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 <20 เม.ย. 64>

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน <07 เม.ย. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน โดยสามารถตอบแบบสำรวจออนไลน์ ได้ตามลิงค์ที่แนบโพสต์นี้
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจในครั้งนี้


 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com