http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายปกครอง
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลส่วนงานราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64
การป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 67 คน
สถิติเดือนนี้ 185 คน
สถิติปีนี้ 1439 คน
สถิติทั้งหมด 873451 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
 

รหัส  A005
ชื่อสินค้า  เจเอม ธัญพืช
รายละเอียด  “JM ธัญพืช” เป็นธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ โดยนำธัญพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ และยังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่หันมาดูแลใสใจสุขภาพมากขึ้น เราใส่ใจทุกกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบปลอดสารพิษที่ปลูกโดยเกษตรกร นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภค และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย เช่น งาดำป่น งาดำเม็ด ขนมงาตัด จมูกข้าวสาลี ครีมงา เป็นต้น
ราคา  55 บาท
ผู้ผลิต  คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
ติดต่อ  168 หมู่ 3 ถนนบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ซอย 5 รื่นเริง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด Chiang Mai 50220
เบอร์ติดต่อ
คุณมนธิรา 063-797-9265
คุณเหมือนแพร 089-435-9898
อีเมล์  jaim.order@gmail.com
   
 
     

 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com