เทศบาลตำบลป่าป้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามE-Service

รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)

หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้ร้อง วันที่ - เวลา แจ้งคำร้อง สถานะ อ่าน
ไฟฟ้ากิ่งชำรุด สมศักดิ์ พานวนเศษ 18/05/67 - 10:57 0
ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 พวงเพชร พวกอินแสง 17/05/67 - 14:10 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 2
ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำช่วยล้างป่าช้าป่าป้อง นายสมศักดิ์. พานวลเศษ 16/05/67 - 16:29 1
นายสมศักดิ์ เกอาภัย นายสมศักดิ์ เกอาภัย 15/05/67 - 13:39 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 6
ไฟฟ้าสาธารณะเสีย 3 จุด ประชาชน ม.6 14/05/67 - 20:34 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 12
ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้ม เนื่องจากเกิดพายุล้มแรง อัจฉราพร เสนนะ 14/05/67 - 20:25 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 10
แจ้งไฟฟ้ากิ่งสาธาราณะเสีย นายศรีใจแสง 14/05/67 - 14:53 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 5
ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 นายสมศักดิ์ เกอาภัย 14/05/67 - 10:47 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 4
ไฟกีงดับ นายพิชัย.พ่วงโชติ 13/05/67 - 09:10 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 4
ไฟกิ่งเสีย นางสุพัตรา เตชะติ 12/05/67 - 19:38 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 4
ไฟกิ่งเสีย นางสาว ชนมน ปวงจักรทา 11/05/67 - 10:49 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 5
ไฟกิ่ง นางวิพารัตน์ 10/05/67 - 14:05 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 3
ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ นายสมศักดิ์ เกอาภัย 08/05/67 - 09:22 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 6
มีไม้แห้งหักทับสายไฟฟ้า นายพิชัย.พ่วงโชติ 07/05/67 - 12:17 8
ไฟกิ่ง วิพารัตน์ 07/05/67 - 10:49 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 6
แจ้งไฟกิ่งสาธารณะเสีย นายศรีใจแสง 29/04/67 - 13:22 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 8
ขอความอนุเครอนุเคาะห์รถบรรทุกน้ำช่วยพรมน้ำบริเวณลานบุญวัดป่าป้องป่าป้อง นายปราการ. พิณโนเอก 27/04/67 - 11:34 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 5
อนุเคราะห์ประสานรถกระเช้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(อบจ.) นายปราการ. พิณโนเอก (ไวยาวัจกรวัดป่าป้อง) 26/04/67 - 20:28 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 15
ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำช่วยล้างป่าช้าบ้านทุ่งยาวม.8 นายสงัด ไชยวงศ์ 26/04/67 - 12:08 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 4
ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำช่วยล้างป่าช้าป่าป้อง นายปราการ. พิณโนเอก 23/04/67 - 09:20 รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ 6
ไฟ้กิ่งเสีย นิรุตติ์ พวกอินแสง 22/04/67 - 14:14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 5
ไฟกิ่งเสีย นางวิพารัตน์ แผ่นชัยภูมิ 12/04/67 - 11:14 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 8
ไฟกิ่งม.7ชอย2หน้าบ้าน อ ทองศุกร์เสีย เสน่ห์ ธรรมภักดี 12/04/67 - 07:20 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 6
ไฟกิ่งม.7 ขอย2หน้าบ้านนางน้อง พวงคำไหล เสน่ห์ ธรรมภักดี 11/04/67 - 19:33 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 10
ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ นางวิพารัตน์ แผ่นชัยภูมิ 11/04/67 - 16:42 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว. 5
1   2   3   4   5   >

เทศบาลตำบลป่าป้อง เลขที่ 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ : 053-484-843, 093-187-9111 หรือ 081-8840350
Email: papong155@hotmail.com