http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 37 คน
สถิติเดือนนี้ 6659 คน
สถิติปีนี้ 76043 คน
สถิติทั้งหมด 569217 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 2562 <15 พ.ย. 62>

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนตำบลป่าป้อง ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรทั้งปวงมิได้ขาด ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ และเพื่อให้ทุกครอบครัวมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไว้เป็นสรรพสิริมงคล เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกคน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 <11 พ.ย. 62>


จ่ายเบี้ยยังชีพฯประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 <08 พ.ย. 62>

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่เพื่อบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ <29 ต.ค. 62>

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ พร้อมด้วย นางกัลยา มีรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการ/หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนงาน/โครงการพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และแจ้งกำหนดการจัดส่งโครงการประสานแผนพัฒนาฯมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรายงานและสรุปแผนงาน/โครงการในการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <24 ต.ค. 62>

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง พร้อมทั้งพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน บริเวณ แยกทางเข้าดอยสะเก็ด ถึงที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดโดยพร้อมเพรียง
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904วปร.ประจำเดือน ต.ค.62 <18 ต.ค. 62>

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904วปร.ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนถาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ ร.9 <13 ต.ค. 62>

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ประจำปี 2562 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร
คก.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน) <27 ก.ย. 62>

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจาหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุ กิจกรรมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำความรู้ความเข้าใจที่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562 <16 ก.ย. 62>

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุขสันต์ เสี้ยวภูเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมไปถึงการปฏิบัติการไฟและการดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความรุนแรงและความสูญเสียที่อาจเกิดจากสาธารณภัยต่างๆได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
คก.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 12 ก.ย.62 <12 ก.ย. 62>

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองให้สามารถดำรงชีัวิตได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com