http://www.papong.go.th
 


 

ชื่อ : นายพิรุณ พงษ์สุข

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง โทร.083-9453325

<< กลับหน้าโครงสร้าง
 
     
Copyright © 2009-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com